Här kan ni använda Blade Wizard för att ta reda på vilket bandsågblad ni bör använda till erat material.

(gäller endast bi-metall bandsågblad)