Challenger ™ MK Morse är för buntkapning, stålbalkar och liknande tuff kapning – låga vibrationer