Universal. Armerad betong, tegel
material och natursten.
Torr eller våtkapning

kr611,00kr3.845,00 inkl. moms