Hård natursten, granit, hård betong, klinker, hårt tegel,
dansk sjösten. Bänksågar. Torr- eller våtkapning.

kr794,00kr3.556,00 inkl. moms