1 produkt

Spröda och bräckliga material såsom keramik, klinker,
kakel, marmor, tegel o.d. Diametrar upp t.o.m. 180 mm
även som snabbskärande klinga i betong. Speciellt
lämplig för extremt hårda keramiska material, eldfast tegel.
Diamterar över 230 mm är ej avsedda för handhållna
maskiner.Torr eller våtkapning.

kr375,00kr1.820,00 inkl. moms